R

Archived posts from this Category

Russell

Tagged as: R

Russell [rasl], Henry Morris (1877 —1957), astronom american. A fost profesor la Universitatea din Princeton (S.U.A.). A elaborat lucrări în domeniul astrofizicii privitoare la spectrofotometrie, stele duble, structura internă a stelelor şi a atmosferelor lor, evoluţia stelelor etc. Împreună cu Hertzsprung a întocmit diagrama repartiţiei stelelor după spectre şi luminozităţi, cunoscută sub numele de diagrama [...]

Russell

Tagged as: R

Russell [rasl], Bertrand (n. 1872), filozof şi logician neopozitivist englez, militant activ pe tărîm obştesc. A adus o contribuţie însemnată la dezvoltarea logicii simbolice (matematice), încercând pe această bază deducerea matematicii din logică până la ultima ei consecinţă, în legătură cu aceasta a elaborat teoria tipuri1or. Caracteristic pentru R. este interpretarea idealistă a sistemelor formalizate [...]

Ruskin

Tagged as: R

Ruskin [ruschin], John (1819-1900), scriitor, critic de artă şi sociolog englez. R. a preconizat legătura indisolubilă dintre societate, artă şi morală, arătând că unei societăţi nobile trebuie să-i corespundă o artă nobilă. El a denunţat esenţa dezumanizantă a capitalismului industrial, ostil dezvoltării spirituale, artistice şi morale a maselor muncitoare, dar a conceput, în spirit anacronic, [...]

Rusidava

Tagged as: R

Rusidava, castru şi aşezare civilă romană, ale căror urme s-au descoperit la sud de Drăgăşani (reg. Argeş).

Ruse

Tagged as: R

Ruse (Rusciuc), oraş în nordul R.P. Bulgaria, port la Dunăre. 125 000 loc. (1965). Industrie constructoare de maşini (maşini agricole, nave). Textilă (mătase, bumbac), de pielărie şi alimentară (morărit, zahăr). Punct de legătură peste Dunăre cu Republica Socialistă România prin Podul Prieteniei (Giurgiu-Ruse). Instituţii cultural-ştiinţifice.

Rusa

Tagged as: R

Rusă, limba —, limba naţională a poporului rus, vorbită ca limbă maternă de circa 115 000 000 de oameni (1964) şi folosită ca mijloc comun de înţelegere de către toate popoarele Uniunii Sovietice. Face parte din grupul limbilor slave orientale, împreună cu ucraineana şi bielorusa. În l.r. s-a creat o bogată literatură de renume mondial. [...]

Rusalii

Tagged as: R

Rusalii (v. şl. Rusaliua, lat. Rosalia) 1. Sărbătoare religioasă creştină cu străvechi origini mitologice, provenind din ritualuri de pomenire a morţilor, prăznuită a 50-a zi după paşti. În cadrul vechilor obiceiuri populare, der. Erau practicate jocuri de obârşie precreştină: borăcenii (până în sec. al XlX-lea) şi căluşul. 2. (în mitologia populară) Fiinţe fantastice, asemănătoare cu [...]

Rusalce

Tagged as: R

Rusalce (în mitologia slavă), duhuri ale râurilor, lacurilor, pădurilor şi câmpiilor. Erau închipuite sub forma unor tinere fete îmbrăcate în alb, care atrag pe tineri în fundul apelor, înecându-i. R. corespund rusaliilor din folclorul românesc.

Ruric

Tagged as: R

Ruric (sec. IX), conducător normand, care, potrivit tradiţiei, a fost chemat în anul 862 de către locuitorii oraşului Novgorod pentru a domni peste ei şi pentru a-i apăra cu cetele sale de războinici. Conform „teoriei normaniste”, combătută de istoriografia sovietică, R. a fost întemeietorul statului rus.

Ruptor

Tagged as: R

Ruptor (ELT.), aparat electric care deschide şi menţine deschis un circuit electric, sub acţiunea şi pe durata exercitării unei comenzi din exterior. R. cu utilizare curentă (la comanda motoarelor electrice, la comutarea circuitelor depărtate de locul de comandă, în automatizări etc.) sunt de tip electromagnetic, cu contactele mobile acţionate de electromagneţi. Se folosesc şi r. [...]

Rupta

Tagged as: R

Ruptă (în evul mediu în ţările române), înţelegere între o categorie fiscală (comunitate sau contribuabil) şi vistierie, prin care, în locul tuturor dărilor existente, se stabilea o sumă globală, fixă, plătibilă anual. Se mai numea ruptoare. Categoriile fiscale care făceau o asemenea înţelegere se numeau rupte, iar contribuabilii ruptaşi.

Rupestris du Lot

Tagged as: R

Rupestris du Lot (VITICULT.), soi de portaltoi pentru viţă de vie, folosit pe soluri sărace, bogate în carbonat de calciu. Este folosit în ţara noastră mai ales pentru podgoriile din Dobrogea.

Rupestra

Tagged as: R

Rupestră, artă ~-, denumire dată manifestărilor artistice (desen, pictură, gravură sau sculptură) de pe pereţii peşterilor sau de pe stânci. Cele mai vechi manifestări de acest gen datează din paleoliticul superior, celebre fiind cele de la Altamira (Spania), frescele din Lascaux (Franţa) şi Tassili (nordul Africii).

Rupere

Tagged as: R

Rupere 1. (TEHN.) Fenomen de distrugere a continuităţii unui material solid sub acţiunea unor solicitări mecanice. — (REZ. MAT.) Teorii de r., teorii elaborate pentru a explica ruperea corpurilor solide deformabile supuse unor solicitări mecanice pe mai multe direcţii. Condiţia pentru producerea r. unui corp este precizată cu ajutorul mai multor mărimi: efortul unitar maxim, [...]

Rupea

Tagged as: R

Rupea, oraş raional în reg. Braşov, reşedinţă de raion. 5 460 loc. (1965). Industrie alimentară. Ape minerale clo-rurosodice şi sulfuroase, recomandate în tratarea reumatismului şi a afecţiunilor ginecologice. Monumente istorice: cetatea ţărănească (cetatea Cohalmului), construită în mai multe etape (sec. XII —XVII), făcând parte dintr-un vast complex de fortificaţii destinate apărării mai multor sate; biserica [...]

« Previous PageNext Page »