Sebeş, oraş raional în reg. Hunedoara, reşedinţă de raion, situat pe valea Sebeşului. 13 420 loc. (1965). Industrie de prelucrare a lemnului (cherestea, tâmplărie), industria pielăriei (piei, marochinărie, haine de piele) şi textilă (ciorapi de bumbac şi de fire sintetice). Oraşul posedă importante monumente istorice: zidurile şi turnurile cetăţii medievale (sec. XIV—XV), biserica evanghelică (sec. XIII —XV), amplă construcţie în stil romanic şi gotic, având cel mai frumos cor gotic din ţară, precum şi un valoros altar pictat şi sculptat (sec XVI). Casa Zapdia (sec. al XV-lea), astăzi muzeu raional cu o bogată colecţie arheologică. — Raionul S., cu 83 230 loc. (1965). Industrie de prelucrare a lemnului, textilă, a pielăriei (Sebeş) şi hârtiei (Pe-treşti). Cultura cerealelor, pomicultură şi viticultură. Creşterea animalelor.