Ruse (Rusciuc), oraş în nordul R.P. Bulgaria, port la Dunăre. 125 000 loc. (1965). Industrie constructoare de maşini (maşini agricole, nave). Textilă (mătase, bumbac), de pielărie şi alimentară (morărit, zahăr). Punct de legătură peste Dunăre cu Republica Socialistă România prin Podul Prieteniei (Giurgiu-Ruse). Instituţii cultural-ştiinţifice.