Simbolul credinţei, expunere concentrată a bazelor religiei creştine, a principalelor sale dogme, «elaborată, în urma luptelor dintre diferite tendinţe religioase, de sinodul I ecumenic de Ia Niceea (325) şi desăvârşită de sinodul al II-lea ecumenic de la Constantinopol (381). Biserica romano-cato-lică a revizuit şi a redactat din nou s.C. Ia conciliul de la Trident (Trento, 1545-1563). Se mai numeşte crez, credo.