Săveni, comună în reg. Suceava, reşedinţă de raion, situată pe valea râului Başeu. 7 890 loc. (1965). Reparaţii metalice, industrie alimentară (panificaţie). Centru agricol. — Raionul S., cu 97 790 Ioc. (1965). Industrie alimentară (Hînţeşti). Culturi de cereale, de cartofi, de sfeclă de zahăr. Creşterea animalelor.