Ruskin [ruschin], John (1819-1900), scriitor, critic de artă şi sociolog englez. R. a preconizat legătura indisolubilă dintre societate, artă şi morală, arătând că unei societăţi nobile trebuie să-i corespundă o artă nobilă. El a denunţat esenţa dezumanizantă a capitalismului industrial, ostil dezvoltării spirituale, artistice şi morale a maselor muncitoare, dar a conceput, în spirit anacronic, o societate ideală, bazată pe munca meşteşugărească de tip medieval şi progresul social pe calea educaţiei morale şi estetice a poporului. Studierea pasionată a artei medievale (, Şapte candelabre ale arhitecturii”, „Pietrele Veneţiei” etc.) l-au apropiat de mişcarea prerafaeliţilor, al căror susţinător entuziast a fost. Ca şi lucrările de estetică, studiile consacrate problemelor sociale se disting prin îndrăzneala, sinceritatea şi umanismul elanului, prin bogăţia, supleţea p strălucirea limbajului, care conferă expresiei puritate şi nobleţe. Spre sfârşitul vieţii fi-a cheltuit întreaga avere în opere de binefacere, rămânând sărac.