Rupea, oraş raional în reg. Braşov, reşedinţă de raion. 5 460 loc. (1965). Industrie alimentară. Ape minerale clo-rurosodice şi sulfuroase, recomandate în tratarea reumatismului şi a afecţiunilor ginecologice. Monumente istorice: cetatea ţărănească (cetatea Cohalmului), construită în mai multe etape (sec. XII —XVII), făcând parte dintr-un vast complex de fortificaţii destinate apărării mai multor sate; biserica evanghelică (1488), edificiu gotic în care se păstrează o bogată colecţie de covoare orientale. — Raionul R., cu 45 780 loc. (1965). Exploatări de roci de construcţie. Creşterea animalelor, culturi de cartofi şi de cereale.