R

Archived posts from this Category

Regularizare

Tagged as: R

regularizare 1. (FIN.) Regularizare bugetară, operaţie de redistribuire planificată a resurselor bugetare între diferitele verigi ale bugetului de stat pentru a se asigura echilibrarea bugetelor tuturor unităţilor teritorial-administrative ale unei ţări socialiste (mijloacele necesare bugetelor inferioare se alocă din resursele bugetelor superioare sau din surplusul unor bugete locale). In România, sursele şi mărimea cotelor destinate [...]

Rzeszow

Tagged as: R

Rzeszow [jeşuf], oraş în sud-estul R.P. Polone. 68 000 loc. (1964). Industrie constructoare de maşini, alimentară şi textilă; rafinării de petrol.

Ryukyu

Tagged as: R

Ryukyu, arhipelag japonez, situat între Marea Chinei de Est şi Oceanul Pacific, format din 55 de insule, înşirate pe 1 200 km între insula Kyushu şi insula Taivan. Suprafaţa: 2 422 km2. Populaţia: circa 953 000 loc. Relief în general deluros, cu înălţimi de 300— 500 m (înălţimea maximă 1 935 m). Sunt larg dezvoltate [...]

Ryswick

Tagged as: R

Ryswick [raisvaic/, localitate în Olanda, unde au fost semnate, în 1697, tratatele de pace dintre Franţa şi statele „ligii de la Augsburg” (Austria, Olanda, Spania, Suedia, majoritatea statelor germane şi Anglia), care punea capăt războiului din 1672—1697. Prin prevederile tratatului de Ia R., Franţa restituia toate teritoriile anexate după pacea de la Nijmegen.

Rydberg

Tagged as: R

Rydberg [rudberia], Abraham Viktor (1828-1895), scriitor suedez de orientare romantică şi democrată. A scris romane istorice în genul lui W. Scott:, Corsarul din Baltica” (1857), „Ultimul atenian” (1859), cu care şi-a câştigat faimă, şi „Armurierul” (1891). În lucrările „Doctrina Bibliei lui Hnstos” (1862) şi „Magia în evul mediu” (1865) a criticat Biblia şi superstiţiile medievale. [...]

Ruzicka

Tagged as: R

Ruzicka [rujicica], Leopold (n. 1887), chimist elveţian, născut în Iugoslavia. A fost profesor la Şcoala tehnică superioară din Ziirich şi la Universitatea Utrecht din Olanda. Este autorul unor lucrări remarcabile în domeniul terpenelor (sesqui-, di-, tri-terpene), al steroidelor (hormoni sexuali, vitamina D) ş.a. Premiul Nobel pentru chimie (1939), împreună cu Adolf Butenandt.

Ruyter

Tagged as: R

Ruyter [roitsr], Michiel Andrianszoon (1607—1676), amiral olandez, conducătorul flotei olandeze în timpul războaielor împotriva Angliei şi Franţei pentru stăpânirea căilor maritime. A înfrânt flota engleză în 1653 şi 1666, pe cea fran ceză în 1676 şi o flotă anglo-franceză în 1673.

Ruysdael

Tagged as: R

Ruysdael (Ruisdael) [ruida: l], Jacob van (1628 sau 1629—1682), pictor olandez, unul dintre marii peisagişti ai picturii sec. al XVII-Iea. Format la Haarlem, în atelierul unchiului său Salomon van Ruysdael, R. s-a afirmat cu precocitate, realizând de timpuriu opere de o remarcabilă calitate artistică. R. a preferat perspectivele larg desfăşurate cu ceruri înnorate, lucrările sale [...]

Ruxandra

Tagged as: R

Ruxandra (Ruxanda) (sec. XVII), fiica Iui Vasile Lupu. În 1652 s-a căsătorit cu Timus, fiul hatmanului cazacilor, Bogdan H m e 1 n i ţ k i. Rămasă văduvă în 1653, s-a stabilit în Ucraina, de unde s-a reîntors în Moldova în timpul domniei lui Gheorghe Ducă (1668 —1672).

Ruwenzori

Tagged as: R

Ruwenzori [ruuenzori], masiv muntos în estul Africii (la graniţa dintre Congo-Kinshasa şi Uganda), format din roci cristaline. Altitudinea maximă: 5 119 m (vârful Stanley). Pe versanţii vestici, cu precipitaţii abundente (4 000 mm pe an), se întâlnesc păduri tropicale umede şi montane ecuatoriale. Versanţii estici, cu climă mai secetoasă, sunt acoperiţi de savane şi păduri. [...]

Rutina

Tagged as: R

Rutină (FARM.), substanţă chimică naturală, care face parte din grupa flavonelor (vitamina P). Se găseşte în florile, în frunzele şi în tulpinile multor plante, din care se şi extrage (hrişcă, diferite specii de Forsythia etc). R. măreşte rezistenţa capilarelor, diminuează permeabilitatea celulară, fiind utilizată pentru aceste calităţi în tratamentul diatezelor hemoragice, în hipertensiunea arterială, ca [...]

Rutil

Tagged as: R

Rutil (MINER.), oxid natural de titan (TiO2), cristalizat în sistemul pătratic sub formă de cristale prismatice de culoare galben-închis sau brun-roşcată. Se întâlneşte mai ales în rocile metamorfice sau în aluviuni. Uneori se foloseşte pentru extragerea titanului. În Republica Socialistă România este răspîndit în şisturile cristaline din Carpaţi, în aluviunile de la Pianu (reg. Braşov) [...]

Rutherford

Tagged as: R

Rutherford [ratefed] (după numele fizicianului E. Rutherford; METR.), unitate de măsură a activităţii unei surse radioactive, egală cu un milion de dezintegrări pe secundă. Are simbolul Rd.

Rutherford

Tagged as: R

Rutherford [ratefed], Ernest (1870-1937), fizician englez. A fost profesor la universităţile din Montreal, Manchester, Cambridge, precum şi membru (din 1903) şi preşedinte (din 1925) al Societăţii Regale din Londra. Prin numeroase experienţe (absorbţie în substanţe, deviere în câmp magnetic, descărcări în gaze etc), R. a descoperit cele două componente principale, a şi 13, ale radiaţiilor [...]

Ruthenberg

Tagged as: R

Ruthenberg [rutenberg], Charles Emil (1882- 1927), militant al mişcării muncitoreşti din S.U.A., unul dintre fondatorii şi conducătorii Partidului Comunist din S.U.A. (1919). A fost membru al Comitetului Executiv al Internaţionalei a IlI-a (din 1920). Arestat şi închis în 1926, a murit în închisoare.

Next Page »