Rusalii (v. şl. Rusaliua, lat. Rosalia) 1. Sărbătoare religioasă creştină cu străvechi origini mitologice, provenind din ritualuri de pomenire a morţilor, prăznuită a 50-a zi după paşti. În cadrul vechilor obiceiuri populare, der. Erau practicate jocuri de obârşie precreştină: borăcenii (până în sec. al XlX-lea) şi căluşul. 2. (în mitologia populară) Fiinţe fantastice, asemănătoare cu i e1 e 1 e; zâne rele, care dezlănţuie furtuni şi schilodesc pe oameni.