Reghin, oraş raional în reg. Mureş-Autonomă Maghiară, reşedinţă de raion, situat pe valea Mureşului. 21 790 loc. (1965). Industrie constructoare de maşini (utilaje pentru exploatarea şi prelucrarea lemnului) şi de prelucrare a lemnului (cherestea, ambalaje, ambarcaţii sportive, instrumente muzicale). Monumente istorice: biserica de lemn (1748), valoros exemplar de arhitectură populară; biserica evanghelică, impozant edificiu gotic (sec. al XlV-lea), cu unele modificări baroce (1778). Muzeu raional. — Raionul R„ cu 107 630 loc. (1965). Exploatări de gaz metan (Teleac) şi ex-ploatări forestiere. în vestul raionului se practică o agricultură intensivă: culturi de cereale, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui; livezi şi creşterea animalelor. In raionul R. se află cea mai bătrînă pădure din ţară, Mocear, cu circa 370 de arbori în vîrstă de 650 — 750 de ani.