Saar [za: r], land în sud-vestul R.F. Germane. Suprafaţa: 2567 km2. Populaţia: 1 102 600 loc. (1963). Centrul administrativ: Saarbrucken. Relief deluros. Mari zăcăminte de cărbune. Regiune industrială dezvoltată. Principalele ramuri sunt industria cărbunelui (anual se extrag peste 16 000 000 de tone), industria siderurgică, constructoare de maşini, a materialelor de construcţie etc. Cele mai importante centre industriale sunt: Saarbrucken, Dillingen, Volklingen. Se cultivă cereale (ovăz, secară, grâu) şi cartofi, se cresc vite cornute mari şi porcine.