Renania de Nord-Westfalia, land în R.F. Germană. Suprafaţa; 33 978 km2. Populaţia: 16 276 000 loc. (1963). Centrul administrativ: Diisseldorf. Are în general relief de cîmpie; în sud cuprinde o parte din Masivul Şistos Renan. Mari zăcăminte de huiă (bazinele Ruhr şi Aachen) şi cărbune brun (Koln); mai există minereuri de fier şi neferoase (plumb, zinc etc). Este cea mai importantă regiune industrială din R.F. Germană. Principalele ramuri industriale: industria cărbunelui (3/4 din producţia de cărbuni a R.F. Germane), energetică, siderurgică (70% din producţia ţării), industria constructoare de maşini (în special maşini-unelte, automobile, electrotehnică, mecanică fină, utilaje, construcţii navale), chimică, textilă şi alimentară. Centrele industriale sînt concentrate în bazinul Ruhr (Essen, Oberhausen, Duis-burg, Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen ş.a.), în Cîmpia Rinului Inferior (Dtisseldorf, Koln, Krefeld, Leverkusen) şi în bazinul Aachen. Alte centre: Wuppertal, Solingen, Miinster, Bielefeld. Se cultivă cereale, legume, cartofi, se cresc bovine şi ovine.