Rostock 1. Oraş în nordul R.D. Germane, situat pe râul Warnow, centrul administrativ al districtului cu acelaşi nume, important port la Marea Baltică. 179 300 loc. (1964). Şantiere navale, industrie alimentară (conserve de peşte etc), constructoare de maşini, chimică; universitate, muzeu, monumente arhitectonice medievale. 2. District în nordul R.D. Germane. Suprafaţa: 7 071 km2. Populaţia: 848 990 loc. (1963). Relief de câmpie netedă sau slab vălurită. Principalele ramuri industriale: construcţii navale (Rostock-Warnemiinde, Wismar, Stral-sund, Wolgast), construcţii de maşini, industrie alimentară (în special conserve de peşte), de prelucrare a lemnului. Se practică pescuitul. Se cresc vite de rasă pentru lapte, porcine, ovine, se cultivă cereale, cartofi, sfeclă de zahăr şi plante furajere.