Schleswig-Holstein [şlesvic-holşain], land în nordul R.F. Germane. Suprafaţa: 15 657 km2. Populaţia: 2 363 800 loc. (1963). Centrul administrativ: Kiel. Relief de câmpie, vă-lurit ca urmare a depunerilor morenice (partea sudică a peninsulei Iutlanda). Cuprinde şi insulele Frisice de Nord şi Helgpland din Marea Nordului şi. Insula Fehmarn din Marea Baltică. Zăcăminte de petrol, materiale de construcţie etc. Industria este reprezentată mai ales prin construcţii de maşini şi construcţii navale (Kiel, Liibeck, Flensburg ş.a.), industria textilă, alimentară (în special conserve de peşte), a cresc vite cornute mari. Se cultivă secară, grâu, ovăz, cartofi etc. Pe litoral este dezvoltat pescuitul. Este străbătut de canalul navigabil Kiel.