Republica Sovietică Socia­listă Lituaniană (Lituania), republică unională situată în nord-vestul U.R.S.S., pe litora­lul Mării Baltice. Suprafaţa: 65200 km2. Populaţia: 2949000 loc. (1965), în special lituanieni. Capitala: Vilnius. Relief de cîm­pie, străbătut de dealuri more-nice. Cel mai important rîu este Neman. Zăcăminte de turbă şi de roci de construcţie, chih­limbar. Principalele ramuri industriale sînt industria con­structoare de maşini (aparate de precizie, maşini-unelte, nave, motoare electrice, maşini agri­cole etc), energetică, alimen­tară (în special produse din carne şi peşte, lactate), textilă (amplasată la Kaunas, Vilnius, Klaipeda ş.a.), a materialelor de construcţie etc. Se cultivă cereale, sfeclă de zahăr, cartofi, plante furajere. Se cresc îndeo­sebi vite de lapte şi porcine.