Secară (Secale cereale), plantă anuală din familia gramine-elor, cu tulpini înalte de 150— 200 cm şi cu frunze subţiri, lungi de 13—20 cm. Inflorescenţa este un spic cu fecundaţie alogamă, iar fructul o canopsă. S. este o cereală puţin pretenţioasă la sol şi climă; reuşeşte bine într-un climat rece şi umed, pe soluri nisipoase. Seminţele de s. conţin 11 — 12% substanţe proteice şi 69% hidraţi de carbon; sunt folosite în industria alimentară. S. verde constituie un valoros nutreţ. Se cultivă pe suprafeţe mari în ţările din nordul Europei, că plantă alimentară şi furajeră. Cele mai mari producătoare de s. sunt U.R.S.S., R.P. Polonă şi R.F. Germană. În ţara noastră, s. se cultivă pe o suprafaţă de 102 200 ha (1965), mai ales în regiunile nordice.