Schwerin [şverin] 1. Oraş în nordul R.D. Germane, centrul administrativ al districtului cu acelaşi nume, situat pe ţărmul lacului S., care comunică printr-un canal cu Marea Baltică. 91 200 loc. (1964). Industrie constructoare de maşini, de prelucrare a lemnului, uşoară şi alimentară. 2. District în nord-vestul R.D. Germane. Suprafaţa: 8 673 km2. Populaţia: 622 968 loc. (1963). Relief de câmpie joasă, vălurită, constituită din depozite fluvio-glaciare, presărată cu morene şi lacuri. În agricultură predomină culturile cerealiere (secară, orz, ovăz), de sfeclă de zahăr, cartofi şi plante furajere. Se cresc porcine, cornute rrari pentru lapte, ovine. Ramuri industriale dezvoltate: industria alimentară, de prelucrare a lemnului, constructoare de maşini (construcţii navale, maşini de transport şi textile).