Republica Sovietică Socia­listă Estonă (Estonia), repu­blică unională situată în nord-vestul U.R.S.S., pe litoralul Mă­rii Baltice, între golfurile Riga şi Finic. Suprafaţa: 45 100 km2. Populaţia: 1 273 000 loc. (1965), formată în special din estoni, în rest din ruşi, finlandezi, ucrai­neni. Capitala: Tallin. Relief de cîmpie, cu numeroase depozite şi lacuri glaciare. Zăcăminte de şisturi bituminoase şi de turbă. Principalele ramuri industriale: industrie energetică, construc­toare de maşini (electrotehnică, radiotehnicâ, aparate, utilaje etc), chimică, a materialelor de construcţie, a celulozei şi hîrtiei, textilă şi alimentară. Principalele centre industriale: Tallin, Tartu, Kohtla-Tarve. Agricultura se bazează pe creşterea intensivă a animalelor (vaci de lapte, porcine). Este dezvoltat pescuitul.