Republica Sovietică Socia­listă Letonă (Letonia), repu­blică unională situată în nord­vestul U.R.S.S., pe litoralul Mă­rii Baltice. Suprafaţa: 63700 km2. Populaţia: 2 241 000 loc. (1965), formată în special din letoni, în rest ruşi, bieloruşi, po­lonezi ş.a. Capitala: Riga. Relief de cîmpie joasă, cu numeroase urme glaciare. Zăcăminte de turbă. Principalul rîu este Dau-gava (Dvina de Vest). Industrie constructoare de maşini (va­goane, motoare electrice, apa­rate de precizie electrotehnică, maşini agricole, utilaj industrial etc), chimică (îngrăşăminte, co­loranţi, produse farmaceutice), a materialelor de construcţie, a prelucrării lemnului, a hîrtiei, textilă, de pielărie, ali­mentară (preparate din carne şi peşte, produse lactate) etc. Principalele centre industriale sînt Riga, Liepaja, Daugavpils. Agricultura se bazează pe creş­terea animalelor (vite pentru lapte şi a porcinelor). Se cul­tivă cereale, sfeclă de zahăr, in, plante furajere, cartofi, le­gume. E dezvoltată apicultura.