rest (lat. restare „a rămîne”; mat.) 1. Rezultat al unei scăderi. 2. Rezultatul scăderii produsului dintre împărţitor şi cît din deîmpărţit. în cazul în care împărţirea se face exact, r. este egal cu zero. — R. al unei serii convergente, rezultatul scăderii sumei primilor n termeni ai unei seni conver­gente dm suma acesteia.