Saratov, oraş în U.R.S.S., în R.S.F.S. Rusă, aşezat pe malul drept al fluviului Volga 683 000 Ioc. (1965). Industrie energetică (uzine termoelectrice şi hidroelectrice), constructoare de maşini (aparate de precizie, maşini-unelte etc), chimică (prelucrarea petrolului, alcool sintetic, lacuri), a materialelor de construcţie (sticlă, prefabricate din beton, cărămizi), de prelucrare a lemnului etc. Important nod feroviar şi port fluvial. Universitate şi alte institute de învăţământ superior, teatre, operă, muzee. Catedrală în stilul barocului rus (sec. al XVII-lea).