Republica Sovietică So­cialistă Armeană (Armenia), republică unională în U.R.S.S., situată în sudul Transcaucaziei, în cuprinsul Podişului Arme­niei. Suprafaţa: 29 800 km’2. Populaţia: 2 134000 loc. (1965), formată în special din ar­meni. Capitala: Erevan. Relief muntos, cu înălţimi între 1 000 şi 4000 m, puternic fragmentat. In est se află marele lac Sevan. Zăcăminte de minereuri de cupru şi polimetalice, marmură, tufuri, bazalt. Principalele ra­muri industriale sînt metalur­gia neferoasă (cupru, molib­den, aluminiu), industria con­structoare de maşini (în special maşini electrice), chimică, a materialelor de construcţie, energetică (cascada de hidro­centrale Sevan-Razdan), a sti­clei, alimentară (conserve de fructe, vin, tutun, produse din carne), textilă, de încălţăminte. Cele mai importante centre industriale sînt: Erevan, Leninakan, Kirovakan, Aiaverdi. Agricultura se bazează pe viticultură, pomicultură (caişi, piersici, smochini etc), cultura tutunului, bumbacului, sfeclei de zahăr şi pe creşterea vitelor.