Saxonia Inferioară, land în nordul R.F. Germane. Suprafaţa: 47 383 km’2. Populaţia: 6 761 600 Ioc. (1963). Centrul administrativ: Hanovra. În cea mai mare parte are relief de câmpie, în sud relief deluros şi muntos. Cuprinde şi insulele Frisice de Est. Din subsol se extrag minereuri de fier (aproximativ 2/3 din cantitatea de minereuri de fier extrasă în R.F. Germană), petrol (85%), gaze naturale, săruri de potasiu, sare gemă. Principalele ramuri industriale: siderurgia (SaIz-gitter, Peine ş.a.), industria construcţiilor de maşini, care produce automobile şi tractoare (Wolfsburg — întreprinderea, Volkswagen” —, Braunschweig, Hanovra), maşmi-unelte, aparatură, industria optică (Braunschweig), construcţii navale (Emden, Wilhelmshaven ş.a.), precum şi industria chimică, textilă, alimentară etc. Se cultivă secară, ovăz, sfeclă de zahăr, cartofi, legume etc. Este dezvoltată creşterea animalelor (bovine, porcine) pe baza păşunilor şi a plantelor furajere cultivate. Este străbătută de canale navigabile (Mittelland Kanal, Dortmund-Ems ş.a.). Porturi maritime: Wilhelmsha-ven, Emden, Cuxhaven ş.a.