Renania-Palatinat (Rheinland-Pfalz), land în vestul R. F. Germane. Suprafaţa: 19831 km . Populaţia: 3493 000 loc. (1963). Centrul administrativ : Mainz. Cuprinde partea vestică a Masivului Şistos Renan şi o parte din Cîmpia Rinului Superior. Principalele ramuri industriale: industria chimică (Ludwigshafen), constructoare de maşini (Mainz, Neuwied ş.a.), de prelucrare a lemnului, de pielărie, încălţăminte (Pirmasens), textilă şi alimentară (vin, zahăr). Se cultivă secară, sfeclă de zahăr, ovăz, tutun, legume. R.-P. este cea mai importantă regiune viticolă a R.F. Germane (mai ales valea rîului Moselle şi valea Rinului).