Republica Sovietică So­cialistă Kirghiză, republică unională în nord-estul Asiei Centrale Sovietice. Suprafaţa: 198 500 km2. Populaţia:2569000 loc. (1965), formată în special din kirghizi, în rest ruşi, uzbeci ş.a. Capitala: Frunze. Este situată în cuprin­sul munţilor Tian-Şan, cu înăl­ţimi de peste 7 000 m. Popu­laţia este concentrată în văi (la 3000-2 000 m, iar în zona marginală la 1 500 m altitu­dine). Principalul rîu este Na-rîn. în nord-est se află Iacul Issîk-Kul. Mari zăcăminte de mercur şi antimoniu, zăcăminte de cărbuni, de petrol, im­portante rezerve hidroenerge­tice. Este dezvoltată industria metalurgiei neferoase, extrac­tivă, alimentară, de pielărie şi încălţăminte, textilă (mătase, lînă), energetică, construc­toare de maşini. Centre indus­triale: Frunze şi Oş. Principala ramură a agriculturii este creş­terea oilor. Se practică seri­cicultura. Se cultivă cereale, sfeclă de zahăr, plante textile, tutun, mac etc.