Săo Paulo [său păulu] 1. Oraş în sud-estul Braziliei, centrul administrativ al statului Săo Paulo, oc. (1960). Este cel mai important centru industrial al Braziliei, cu întreprinderi textile (de bumbac, lină, iută, mătase artificială) şi de; confecţii, alimentare, de prelucrare a tutunului, de pielărie-încălţăminte, de fabricarea hârtiei, constructoare de maşini (maşini agricole şi de transport), chimice, metalurgice (de aluminiu) etc. Nod feroviar, rutier şi aerian. Centru comercial, cea mai importantă piaţă a cafelei din Brazilia. Universitate şi alte institute de învăţământ superior, muzee, teatre. 2. Stat în sud-estul Braziliei. Suprafaţa: 247 222 km2. Populaţia: 14 080 000 loc (1963). Ocupă o porţiune din Podişul Brazilian şi din câmpia litorală atlantică. Este regiunea cea mai dezvoltată din punct de vedere economic a Braziliei, principala producătoare de cafea şi de bumbac a ţării. Se mai cultivă porumb, bananieri, plante citrice, viţă de vie, arahide, ceai. Se cresc vite cornute mari şi porcine. Este dezvoltată industria textilă, chimico-farmaceutică, alimentară, metalurgică, constructoare de maşini (în special maşini de transport), energetică.