Republica Sovietică So­cialistă Tadjikă (Tadjiki-stan), republică unională în sud-estul Asiei Centrale Sovie­tice. Suprafaţa: 143 100 km2. Populaţia: 2 482 000 loc. (1965), din care mai mult de jumătate tadjici, în rest uzbeci, ruşi etc. Capitala: Duşanbe. Include şi Regiunea Autonomă Gorno-Badahşan (63 700 km2). Re­lief muntos puternic fragmen­tat, cu înălţimi de 3 000-7 000 m (munţii Altai, Pamir ş.a.), mărginind depresiunile (ex. de­presiunea Fergana), şi văile înalte (Hissar, Vahş ş.a.). Prin­cipalele rîuri: Sîr-Daria, Zeravşan şi Amu-Dana. Zăcăminte de minereuri neferoase, căr­buni, petrol. Este dezvoltată industria textilă (bumbac, mă­tase, covoare), de încălţăminte, alimentară (conserve, vin, ulei), energetică, construcţii de ma­şini. Centre industriale impor­tante sînt: Duşanbe, Leninabad şi Kanibadan. R.S.S.T. este o regiune importantă de cultură a bumbacului. Se mai cultivă pomi fructiferi, viţă de vie, cereale. Se cresc cornute mari şi mici. Este dezvoltată sericicultura.