Semipalatinsk, oraş în U.R.S.S., în R.S.S. Kazahă, port fluvial pe râul Irtîş. 192 000 loc. (1965). Industrie alimentară (conserve din carne, produse lactate, făină şi produse făinoase etc), a materialelor de construcţie, uşoară. Institute de învăţământ superior.