Sălăjan, Leontin (1913— 1966), militant de seamă în mişcarea muncitorească din România. Născut într-o familie de ţărani săraci, a intrat din tinereţe în mişcarea revoluţionară. Membru al P.C.R. din 1939. În anii dictaturii mihtare-fasciste a fost membru al Comitetului judeţean Timiş-To-rontal, apoi secretar al Comitetului regional Banat al P.C.R. A participat la organizarea grupului de partizani din munţii Carasului şi la numeroase acţiuni de sabotare a războiului, la Reşiţa, Arad, Bocşa, Timişoara. După Eliberare a avut sarcini de răspundere în aparatul de partid şi de stat. A fost membru al CC al P.C.R. (din 1945), membru supleant al Buoului Politic al CC (1955-1965), şi membru al Comitetului Executiv al CC (din 1965). În 1949—1950 a fost ministru al Construcţiilor, în 1950—1955, Şef al Marelui Stat Major al armatei şi pnm-locţiitor al ministrului forţelor armate, iar dm 1955, ministru al forţelor armate.