Rozvani, Eugen (1878— 1937), militant în mişcarea muncitorească din România, de profesie avocat. A intrat din tinereţe în mişcarea socialistă. Mil itant pentru crearea Partidului Comunist din România, a fost unul dintre raportorii Ia Congresul de constituire a P.C.R. La Congresul al II-lea al P.C.R. a fost ales membru supleant al Comitetului Central. În 1925 — 1931 a făcut parte din conducerea Blocului muncitoresc-ţărănesc. În 1931 a plecat în U.R.S.S. A murit în 1937.