Racovski, Cristian (1873 — 1941), militant al mişcării muncitoreşti din România şi al celei internaţionale, de origine bulgar. A aderat din tinereţe la mişcarea socialistă. A participat la Congresul Internaţionalei a Il-a de la Stuttgart (1907), ca membru al delegaţiei socialiştilor români.Împreună cu alţi conducători ai mişcării muncitoreşti din ţara noastră R. a participat la editarea seriei a doua a ziarului „România muncitoare”. A avut o bogată activitate publicistică în presa socialistă din România; a scris numeroase studii şi eseuri cu caracter politic. După reorganizarea în 1910 a Partidului social-democrat din România, R. a fost ales membru în Comitetul Executiv al acestuia, în 1915 a reprezentat Partidul social-democrat din România la Conferinţa internaţională de la Zimmerwald. Prigonit de organele represive, R. a plecat în 1917 în U.R.S.S., unde a avut munci de răspundere pe linie de partid şi de stat. A murit în U.R.S.S. în anul 1941.