Reed [ri:d], John (1887-1920), publicist şi reporter american, militant al mişcării muncitoreşti din S.U.A. A publicat numeroase reportaje despre lupta clasei muncitoare americane şi despre mişcările populare din Mexic. în timpul primului război mondial a scris reportaje de pe frontul de răsărit („Războiul în Europa de răsărit”, 1916). Cea mai cunoscută lucrare a sa este „Zece zile care au zguduit lumea” (1919; uit. trad. rom. 1962), în care înfăţişează cu clarviziune politică şi forţă artistică precipitarea eveni¬mentelor în primele zile ale Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie. A fost unul dintre fondatorii şi conducătorii Parti¬dului Comunist din S.U.A. (1919) şi membru al Comitetului Executiv al Internaţionalei a III-a.