Rzeszow [jeşuf], oraş în sud-estul R.P. Polone. 68 000 loc. (1964). Industrie constructoare de maşini, alimentară şi textilă; rafinării de petrol.