Radaui, Husein (Salam Adil) (1924-1963), militant al mişcării muncitoreşti din Irak, participant activ la mişcarea de eliberare naţională. Membru al Partidului Comunist din Irak din 1943, prim-secretar al CC. al P.C.I. din 1954. A fost asasinat de către regimul terorist instaurat în februarie 1963.