Rutil (MINER.), oxid natural de titan (TiO2), cristalizat în sistemul pătratic sub formă de cristale prismatice de culoare galben-închis sau brun-roşcată. Se întâlneşte mai ales în rocile metamorfice sau în aluviuni. Uneori se foloseşte pentru extragerea titanului. În Republica Socialistă România este răspîndit în şisturile cristaline din Carpaţi, în aluviunile de la Pianu (reg. Braşov) ş.a.