Ruyter [roitsr], Michiel Andrianszoon (1607—1676), amiral olandez, conducătorul flotei olandeze în timpul războaielor împotriva Angliei şi Franţei pentru stăpânirea căilor maritime. A înfrânt flota engleză în 1653 şi 1666, pe cea fran ceză în 1676 şi o flotă anglo-franceză în 1673.