Silvanit (MINER.), telurură naturală de aur şi de argint (AuAgTe4), cristalizată în sistemul monoclinic; se prezintă sub formă de cristale alungite, alcătuind concreşteri cu aspect grafic. Are culoare cenuşie-argintie şi luciu metalic. În Republica Socialistă România se găseşte în filoanele aurifere de la Săcărîmb şi Baia de Arieş (Munţii Metaliferi).