rodonit (MINER.), silicat na­tural de mangan, cristalizat în sistemul triclinic. Se întîlneşte sub formă de mase granulare de culoare roz, formate prin metamorfismul sedimentelor cu mangan sau prin depuneri în filoanele hidrotermale. Este folosit ca material pentru orna­mentaţii, în confecţionarea bi­juteriilor şi în construcţii. în Republica Socialistă România se găseşte în zăcămintele de mangan de Ia Iacobeni (reg. Suceava), Răzoare (reg. Mara­mureş), Delineşti (reg. Banat), Munţii Sebeşului şi în filoa­nele metalifere de la Cavnic (reg. Maramureş) şi Roşia Montană (reg. Cluj).