realgar (MINER.), sulfura naturală de arsen (AsS), cristalizată în sistemul monocliric Are culoarea roşie-închis şi luciu adamantin. Se găseşte în filoane hidrotermale asociat cu auripigment, stibină, marcasit ş.a. Se utilizează pentru extragerea arssnului, în vopseiărie, în pirotehnie, la fabricarea sticlei etc. In Republica Socialistă România se găseşte la Cavnic, Baia Sprie (reg. Maramureş), Săcărîmb (reg. Hunedoara), Moldova Nouă (reg. Banat) etc.