Scapolit (MINER.), alumino-silicat natural de sodiu (marialit) şi de calciu (mejonit) în amestec izomorf. Formează cristale prismatice sau mase gra-nulare, de obicei incolore, mai rar de culoare cenuşie sau albastru-deschis, cu luciu sticlos. Se găseşte în skarne, în cavităţile rocilor efuzive şi în unele roci metamorfice. În Republica Socialistă România apare la Ocna de Fier şi Moldova Nouă (Banat), Măgura Vaţei (Munţii Drocea) şi Băiţa Bihorului (reg. Crişana).