Siderit (MINER.), carbonat natural de fier (FeCO3), care face parte din familia carbonaţilor romboedrici. Este de culoare cenuşie, gălbuie sau brună. Se alterează uşor, formând limonit. Se găseşte în filoane hidrotermale sau în depozite sedimentare, uneori metamorfozate, când poate forma zăcăminte importante. Este un minereu de fier. În Republica Socialistă România, s. se află în zăcămintele de fier din Masivul Poiana Rusca (ex. Ia Teliuc, Ghelar din reg. Hunedoara), la Lueta (reg. Mureş-Autonomă Maghiară) etc.