Scheelit (MINER.), wolfrarnat natural de calciu (CaWOţ), cristalizat în sistemul pătratic. Este incolor său cenuşiu, galben, galben-verzui şi se întâlneşte în zăcămintele hidrotermale sau metasomatice de contact. Este un minereu de wolfram, în Republica Socialistă România se găseşte la Ora viţa (reg. Banat), Baia Sprie (reg. Maramureş).