rodocrozit (MINER.), carbo­nat natural de mangan. Se prezintă în cristale romboedrice şi în mase compacte de culoare roz. R. reprezintă o sursă importantă pentru extragerea manganului. în Republica Socialistă România se găseşte în zăcămintele de mangan de la Iacobeni (reg. Suceava), Răzoare (reg. Maramureş) şi Delineşti (reg. Banat) şi în filoanele metalifere de la Cavnic (reg. Maramureş), Roşia Montană (reg. Cluj), Brad şi Săcărîmb (reg. Hunedoara) etc.