Sevilla [sevil'a], oraş în sud-vestul Spaniei, situat pe fluviul Guadalquivir. 459 800 loc. (1963). Port accesibil vaselor maritime. Important nod feroviar. Industrie alimentară (morărit, uleiuri, conserve), de tutun, textilă (iută, bumbac), construcţii navale, industrie chimică. Universitate (din 1502). Vechi şi activ centru artistic, S. contează printre cele mai frumoase oraşe spaniole, bogăţia să în monumente arhitectonice fund celebră: catedrala gotică (1402-1506), adevărat muzeu de artă, Alcazarul maur, Casa Lonja (sec. al XVI-lea), palatul Santelma (sec. al XVIl-lea), cu vestite grădini. Numeroase colecţii şi muzee de artă. Aici s-a născut împăratul Traian.