Rennes [ren], oraş în nord-vestul Franţei, situat în Bretagne. 157 700 loc. (1962). Industrie constructoare de maşini (maşini agricole, automobile etc), chimică, de pielărie, textilă etc. Nod de cale ferată. Universitate, muzee, monumente arhitectonice.