Rouen [ruă], oraş în nordul Franţei, situat în cursul inferior al Senei, în Normandia. 325 000 loc. (1962), cu suburbiile. Industrie textilă cu veche tradiţie, siderurgie, construcţii navale, industrie chimică (coloranţi, îngrăşăminte) şi de prelucrare a petrolului. Port fluviu maritim, cu mare trafic mărfuri (cărbune, petrol, lemn etc.), în mare parte reexpediate spre Paris şi spre regiunea de nord a Franţei. Oraş celebru pentru numărul mare şi frumuseţea monumentelor de arhitectură. Catedrala Notre-Dame (sec. XIII — XVI), una dintre cele mai vestite realizări ale artei gotice, bogat decorată cu statui gotice, conţine şi monumente funerare de prestigiu c (mormântul lui Richard Inima de Leu, al cardinalului d’Amboise etc). Biserica Saint-Ouen în stil gotic (sec.al XIV-lea, biserica Saint-Maclou (sec. XV — XVI), palatul justiţiei (sec. XV—XVI), numeroase palate şi locuinţe civile medievale, muzee de artă şi arheologie. Faianţa de R. se bucură de prestigiu încă din sec. al Mea. În sec. al XVII-lea a existat Ia R. şi o fabrică de porţelan, piesele produse aici fiind azi foarte rare şi apreciate.