Salamanca, oraş în Spania situat pe râul Tormez, afluent al fluviului Duero. 93 130 loc. (1963). Industrie alimentară, de pielărie, textilă, chimică. Centru comercial şi nod de comunicaţii. În timpul evului mediu a fost un centru cultural înfloritor, cu o renumită universitate. Numeroase monumente arhitectonice, printre care catedrala veche (sec. XII), catedrala nouă (1513—1733), biserica San Estebân, clădirea universităţii (sec. XV).