Reazan, oraş în U.R.S.S., în R.S.F.S. Rusă, situat pe valea rîului Oka. 287 000 loc.
(1965). Industrie constructoare de maşini (maşini-unelte, maşini agricole, piese turnate şi forjate, maşini de calcul), uşoară, alimentară, a mobilei, a materialelor de construcţie. Port fluvial. Institute de învăţămînt superior, teatre, muzee, casa memorială „I. P. Pavlov”. Monumente arhitectonice din sec.XIV-XV.