Sian, oraş în R.P. Chineză, centrul administrativ al provinciei Şensi. 1 310 000 Ioc (1957). Industrie’ constructoare de maşini, electrotehnică şi textilă. Important nod feroviar. Universitate şi alte institute de învăţământ superior, muzee, monumente arhitectonice.