Salzburg [salţburc], oraş în vestul Austriei, situat pe râul Salzach, într-o depresiune la poalele Alpilor. 110 460 loc. (1962). Industrie siderurgică, constructoare de maşini, chimică, a lemnului, textilă şi alimentară. Nod feroviar şi rutier, aeroport. Centru cultural cu veche tradiţie muzicală. Anual au loc la S. reputate festivaluri muzicale şi teatrale internaţionale. Teatre, muzee (printre care casa memorială W.A. Mozart), numeroase monumente istorice şi arhitectonice (castelul Mirabella, HeIl-brunn, catedrala etc). Important centru turistic.